เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เครื่องมือสำหรับฝ่ายบุคคล ข้อสอบ BULATS สำหรับบริษัทและองค์กร
ข้อสอบภาษาอังกฤษ Cambridge Placement Test ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินระหว่างการสอบ BULATS ออนไลน์ Vantage Connect (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
 
 

องค์กรมากกว่า 13,000 แห่งทั่วโลก ให้ความเชื่อถือมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL

ผู้ประกอบการทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่า ข้อสอบของ
BULATS สามารถประเมินทักษะด้านภาษา ของพนักงานที่

เข้า รับการสอบได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

องค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายแห่ง ได้ใช้แบบทดสอบของ
BULATS ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ และใช้ในการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กร

ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบมากกว่า 3 ล้านคนใน 130 ประเทศทั่วโลก

สามารถดาวน์โหลด B
ULATS Global Recognition ได้ เพื่อศึกษารายละเอียดขององค์กรทั่วโลกที่ได้ใช้ข้อสอบของ BULATS ในการพัฒนาทรัพยกรบุคคล

 
BULATS การทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก Download
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus