BULATS (การแนะนำ) ฟรีตัวอย่างข้อสอบและวีดีโอสาธิต BULATS ข้อสอบที่ไม่เหมือนใคร
ข้อสอบทักษะการพูดและการเขียนของBULATS ผลสอบที่น่าเชื่อถือ คำถามที่พบบ่อยของ BULATS
 
 

Bottom Line Results ผลสอบที่แม่นยำ

ผลสอบของ BULATS สามารถอ่านเข้าใจง่าย และออกให้เป็นรายบุคคล หรือ เป็นรูปแบบกลุ่มหรือบริษัท

คะแนนของผู้เข้ารับการทดสอบอยู่บนฐานของ 0 ถึง 100 ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบสามารถนำผลคะแนน มาเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาของ Cambridge English เกณฑ์การให้คะแนนของ BULATS มีความสอดคล้องกับ เกณฑ์การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ   ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านภาษาและการศึกษาทั่วโลก

นอกจากนี้ Cambridge English ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้คิดค้นระบบการวัดผล ALTE (Association of Language Testers in Europe) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้บริการ ในการทดสอบความสามารถทางภาษาของยุโรป

 ะดับภาษาที่ท่านสอบได้ จะทำให้ท่านสามารถทำอะไรได้บ้าง

ALTE ได้ทำตารางเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละระดับภาษาไว้ 6 ระดับ ซึ่งท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายคลิ๊กที่นี่

คุณสามารถเข้าไปชมวีดีโอ Cambridge English's great CEFR ได่ที่นี่.

           
 

 Bottom Line Results จะอธิบายความสามารถในการสื่อสารในโลกธุรกิจของผู้เข้ารับการทดสอบ ได้อย่างแม่นยำ

ท่านสามารถศึกษาผลการทดสอบได้จากตารางด้านล่างนี้ หากท่านต้องการทราบผลการทดสอบและทักษะที่ผู้เข้ารับการทดสอบ มีในการทำงานจริงท่านสามารถดาว์นโหลดตารางระดับความสามารถได้จากด้านล่างของหน้านี้

 

คำบรรยายระดับความสามารถ
ขั้นตอนการทำงานของ CEFR ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ว่าสามารถบรรยายถึงความสามารถทางด้านภาษาในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ  ซึ่งเริ่มจาก A1-C2
คะแนนของ BULATS จะใช้มาตรฐานเดียวกับ CEFR ซึ่งจะเริ่มจาก 0-100 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละระดับตั้งแต่ A1-C2

ระดับ CEFR คะแนน ความสามารถของผู้ทำการทดสอบ
C2
Very Advanced
  90 -100 มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา ใช้การสื่อสารได้อย่างมั่นใจ แสดงความคิดเห็นและโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี
C1
Advanced
  75 - 89 มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี แสดงความคิดเห็นต่างๆ ในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
B2
Upper
Intermediate
  60 - 74 มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ แต่ยังไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่สลับซับซ้อนได้
B1
Lower Intermediate
  40 - 59 มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดีแต่ยังสื่อสารไม่คล่องตัวเท่าที่ควร พูดคุยในประเด็นที่มีความคุ้นเคยได้ดีพอสมควร และแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนได้
A2
Elementary
  20 - 39 มีความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประชำวันได้ มีความเข้าใจในประโยคที่ไม่ซับซ้อน
A1
Beginner
  0 - 19 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สามารถทำความเข้าใจได้เพียงแค่ประโยคสั้นๆ และยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชำนาญ
 

จะต้องเรียนภาษามากเท่าไหร่ถึงจะสอบได้คะแนนในแต่ละระดับ?

เวน เทจมักจะถูกถามเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นในการเรียนภาษาเพื่อได้คะแนน ในแต่ละระดับของ CEFR ซึ่งมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ของคนคนหนึ่ง ความชอบ และ อายุของแต่ละบุคคล ไปจนถึง จำนวนชั่วโมงเรียน/ปัจจัยภายนอกอื่นๆ

ตัวเลขในตารางด้านล่างสามารถชี้ให้เห็นแนวทางอย่างคร่าวๆได้ ซึ่งกราฟได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะต้องเริ่มจากระดับเริ่มต้นที่  A1 อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่อยู่ในระดับ Beginner ที่ต้องการสอบได้ในระดับ B2 จะต้องเรียนประมาณ 500-600 ชั่วโมง ถ้าเรียนอย่างน้อย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เทียบเท่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จะใช้เวลาประมาณ 1.6 – 1.9 ปี ในการเลื่อนไปสู่ระดับ Intermediate หรือ ระดับปานกลาง

 ระดับภาษา CEFR

จำนวนชั่วโมงเรียนที่จำเป็น

 C2        ประมาณ 1,000 – 1,200
 C1 ประมาณ 700 – 800
  B2
ประมาณ 500  600
  B1 ประมาณ 350 – 400
  A2 ประมาณ 180 – 200

 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน Download
BULATS Scores Aligned Download
การวัดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา Download
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus