BULATS (การแนะนำ) ฟรีตัวอย่างข้อสอบและวีดีโอสาธิต BULATS ข้อสอบที่ไม่เหมือนใคร
ข้อสอบทักษะการพูดและการเขียนของBULATS ผลสอบที่น่าเชื่อถือ คำถามที่พบบ่อยของ BULATS
 
 


ข้อสอบทักษะด้านการพูดและการเขียนของ BULATS 
ข้อสอบทั้งสองประเภทนี้จะใช้วัดความสามารถด้านการเขียน และการสนทนาโต้ตอบ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกธุรกิจในปัจจุบัน

ระบบจะทำการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของท่าน เช่น ความสามารถในการนำเสนอผลงาน วิธีในการตั้งคำถาม การตอบคำถามที่ถูกต้อง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

 

ข้อสอบทักษะด้านการพูดของ BULATS 
ข้อสอบด้านการพูดนี้มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ทดสอบ โดยใช้เวลาประมาณ 12-15 นาที ประกอบไปด้วยการแนะนำตัวอย่างคร่าวๆ ตามด้วยการนำเสนองาน และการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทักษะการพูดแบบใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ 
ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน สามารถดูตัวอย่างการทดสอบได้ที่หน้า
Online Demo Tests ของเรา

จะได้อะไรจากการทำข้อสอบนี้?

ข้อสอบในส่วนของการพูดของ BULATS จะทำการประเมินทักษะความสามารถในการสื่อสารในที่ทำงาน มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การนำเสนองานอย่างคร่าวๆ และ การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพื่อความมั่นใจว่าผลการสอบที่ได้นั้น จะได้มาตรฐานและถูกต้อง ข้อสอบจะถูกประเมินจากผู้คุมสอบ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งสองท่าน ซึ่งได้ใบอนุญาตจาก Cambridge ESOL ให้ทำการเป็นผู้จัดสอบในประเทศไทยได้

ข้อสอบในส่วนของการพูดนั้น ท่านจะต้องสอบสัมภาษณ์กับผู้ทดสอบคนแรก และจะทำการบันทึกไว้ให้ผู้ทดสอบคนที่สองทำการให้คะแนน

การประเมินผลจะวัดจาก:
    ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์)
 
  ความสามารถในการดำเนินการสนทนาและเรียบเรียงความคิด
 
  ความคล่องแคล่วในการพูด
 
  ความชัดเจนในการออกเสียง
 
  การสื่อสารตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถทดลองทำข้อสอบได้โดยคลิก 

ที่นี่.

Vantage แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ BULATS ในส่วนของการพูดไว้ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างสุด


ข้อสอบทักษะด้านการเขียน
เป็นข้อสอบที่ออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะและความรู้ด้านไวยกรณ์และคำศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และใช้เวลาทั้งหมด 45 นาที

แบ่งเป็นรูปแบบกระดาษข้อสอบที่ได้มาตรฐาน และ
แบบข้อสอบทางออนไลน์ ซึ่งผู้สอบสามารถพิมพ์ข้อเขียนได้ทันที

ส่วนที่ 1: การเขียนอีเมลล์/ ข้อความ / จดหมายอย่างสั้นๆ 

(50 – 60 คำ)
ผู้สอบจะได้รับข้อความสั้นๆ เช่นอีเมล ตัวอย่างจดหมาย หรือ ข้อความต่างๆ แล้วแต่ข้อสอบจะออก เพื่อให้ทำการเขียนตอบกลับไป ข้อสอบจะใช้เวลาประมาร 15 นาที ซึ่งเป็นข้อสอบส่วนแรกของข้อสอบทั้งหมด


ส่วนที่ 2 รายงานหรือจดหมาย (180 – 200 คำ).

ผู้สอบจะต้องเขียนรายงานสั้นๆ หรือ หรือร่างจดหมายธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในส่วนนี้ ผู้สอบจะต้องเลือกหัวข้อที่จะสอบ มาหนึ่งหัวข้อ และใช้เวลาในการสอบ 30 นาที

จะได้อะไรจากการทำข้อสอบนี้?
การทดสอบทักษะด้านการเขียนของ BULATS เป็นการประเมินความสามารถในด้านการเขียนโดยที่เนื้อหาในการทดสอบ เป็นสิ่งที่ใช้งานจริงในโลกธุรกิจ

ข้อสอบด้านการเขียนจะถูกประเมินผลสอบจากผู้คุมสอบที่ได้รับใบอนุญาติจาก Cambridge ESOL

การประเมินผลจะวัดจาก:

  ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้
  ความสามารถในการเรียบเรียงความคิด
  ความมีประสิทธิภาพของงานเขียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบทดสอบการเขียนของ BULATS ได้ 
ที่นี่


 

 
คอร์สเตรียมความพร้อมของ BULATS สำหรับระดับ A1 Download
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus