ในหน้านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับ

  CB - KET Test (Online system)

  หลักสูตรเตรียมสอบ Key ในระดับ A1

  หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ Key ในระดับ A1

 

การจองที่นั่งสอบ KET ออนไลน์
คุณสามารถยืนยันการจองที่นั่งสอบ KET ออนไลน์ ได้โดยทำการจองล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันสอบของปี 2557 ได้ที่นี่

อัตราค่าสอบ KET ออนไลน์คือ 5,995 บาท

การจองที่นั่งสอบจะยึดตามลำดับก่อนหลังของผู้ที่ลงทะเบียน

 

โปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันที่นั่งสอบ
การยกเลิกการจองสอบต้องยกเลิกภาย 24 ขั่วโมง ของวันสุดท้ายในการลงทะเบียน หากหลังจากเวลาดังกล่าวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น วันที่กำหนดสอบคือวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 จะต้องลงทะเบียนจ่ายเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ดังนั้นหากต้องการยกเลิกการจองจะต้องยกเลิกก่อน 13.00 น ของวันที่ 27 มิถุนายน 2557

วันหมดเขตการลงทะเบียน วันที่กำหนดสอบ วัน
  27 มิภุนายน 4 กรกฎาคม วันศุกร์  
  27 มิภุนายน 17 กรกฎาคม วันพฤหัส  

 

การจองเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ KET A1
เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยเวนเทจ จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เราจึงรับนักเรียนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งหลักสูตรเตรียมสอบ KET A1 เป็นเพียงแค่ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบเท่านั้น สำหรับผู้ที่มั่นใจแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้

จะเริ่มสอนทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ จะเริ่มเรียนวันถัดไปคือวันอังคาร)

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรจะรวมการเรียนเสริมที่บ้านทางออนไลน์ บนระบบ LMS ของเวนเทจ ซึ่งนักเรียนสามารถกลับไปฝึกทักษะด้านการอ่าน การฟัง และ การเขียน ที่บ้านได้จนกว่าจะถึงวันสอบจริง

ค่าธรรมเนียมในการเรียนหลักสูตร KET A1 อยู่ที่ 8,995 บาท ราคานี้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการสอบ

การชำระค่าเรียนสามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท หรือ ชำระได้ที่บริษัท ณ วันแรกของการเข้าเรียน โดยท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งในการเรียนได้ที่ 02-245-3632 หรือ info@vantage-siam.com

สำหรับผู้ที่มีกำหนดวันสอบที่แน่นอนแล้ว เวนเทจขอแนะนำให้ทำการจองที่นั่งสอบล่วงหน้า

การจองเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ KET A1
ด้วยการสอนที่เป็นส่วนตัว จำนวนนักเรียนน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยเวนเทจ จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทำให้เป็นหลักสูตรทางเลือกพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ แต่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน และต้องการเรียนเพื่อใช้สอบ CB-KET Test

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร จะรวมการทำแบบฝึกหัดทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนบนระบบ LMS ของเรา ช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การอ่าน และ การเขียนเพิ่มเติม ไปจนกว่าจะถึงวันสอบจริง

ระยะเวลาเรียนหลักสูตรนี้คือ 2 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 19,995 บาท รวมการเรียนเพิ่มเติมทางออนไลน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางการโอนเงิน หรือ ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเข้าเรียนในวันแรก โดยท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งในการเรียนได้ที่ 02-245-3632 หรือ confirm@vantage-siam.com

 ท่านสามารถศึกษาความแตกต่างของทั้ง 2 สองหลักสูตรนี้ได้เพียงแค่ คลิกที่นี้

คำแนะนำวิธีการโอนเงิน
กรุณาแจ้งกับทางธนาคารของคุณให้ทำการ”โอนค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน” ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอนของทางธนาคาร

การโอนเงินภายในประเทศ
ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เวนเทจ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ในประเทศไทย หรือ โอนผ่านทางตู้ ATM ได้ทุกตู้ของทุกธนาคารในประเทศ รายละเอียดธนาคารของเราคือ:

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: บริษัท เวนเทจ สยาม จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 240-214081-4;
บัญชีสาขา:เทสโก้ โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์

การโอนเงินระหว่างประเทศ
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นนี้ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังนี้:

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
ที่อยู่ธนาคาร: 9 ถนน รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
Swift Code: SICOTHBK

 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus