ความหมายของ CEFR ข้อสอบภาษาอังกฤษ (YLE) องค์ประกอบของข้อสอบ YLE
ข้อสอบภาษาอังกฤษ (KET) ข้อสอบภาษาอังกฤษ (PET) ความคิดเห็นของทางโรงเรียน
 

ข้อสอบ Key English Test (KET) เป็นข้อสอบระดับเริ่มต้น ที่จะแสดงว่าคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ได้เป็นอย่างดี และ ทำให้คุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี

ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ข้อสอบ KET จะกำหนดสอบที่ระดับ A2 ซึ่งเป็นระดับในตารางมาตรฐานภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference (CEFR). A2 เป็นระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการ:

เข้าใจวิธีการเขียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้นอย่างง่ายๆ
สามารถสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
เข้าใจคำประกาศสั่นๆ และสามารถบอกทางง่ายๆ ในเบื้องต้น

นี่เป็นการบ่งบอกว่าคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

ยกตัวอย่างเช่น ในระดับ A2 คุณสามารถที่จะคาดหว่งว่า:

มีความเข้าใจคำวลีขั้นพื้นฐาน และท่าทางที่ผู้อื่นแสดงออกให้เห็น
แนะนำตนเองและตอบคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัว
พูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ที่พูดช้าๆ และ ชัดๆ ได้เป็นอย่างดี
เขียนข้อความง่ายๆ สั้นๆ ได้

การเตรียมพร้อมสำหรับ Cambridge English: Key จะทำให้คุณได้ทักษะด้านภาษาเหล่านี้ติดตัวไป

ket-schools-olpt.jpg

ข้อสอบมีอะไรบ้าง?

คุณสามารถเห็นตัวอย่างที่นี่

ความน่าเชื่อถือ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเภทของข้อสอบ ดังนั้น Cambridge English จะทำให้ทักษะด้านภาษาของคุณเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

ใช้ได้กับทุกคน

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเภทของข้อสอบ ดังนั้น Cambridge English จะทำให้ทักษะด้านภาษาของคุณเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

สิ่งสนับสนุน

สื่อและข้อมูลที่หลากหลาย ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยให้คุณมีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบจริง ซึ่งคุณจะได้ฝึกทำข้อสอบไปพร้อมๆ กับได้รับคำเฉลย ที่จะทำให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนด้านภาษาของคุณเอง

ใบประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge 

เมื่อคุณได้รับใบประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge นั่นเท่ากับว่าคุณได้รับใบประกาศนียบัตรที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก

 

ความสำคัญของการสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีด้วยกัน 4 ทักษะ เมื่อ เราเรียนรู้ภาษาหลักของเราเอง ทักษะแรกที่เราเรียนรู้ก็คือทักษะด้านการฟัง ต่อมาก็คือการพูด หลักจากนั้นก็เรียนรู้วิธีอ่าน และ เขียน เป็นอันดับสุดท้าย

ความคิดเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในแต่ละทักษะมีความแตกต่างกัน และมีผล

ต่อความสามารถด้านการ สื่อสารในภาพรวมของเด็กนักเรียน การสื่อสารที่คลอบคลุมไม่เจาะจงทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษนั้น มีความสำคัญและใช้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาในที่ทำงานมากที่ สุด

อย่าง ไรก็ตาม การสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ตั้งแต่ยังเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากแต่ละทักษะจะคลอบคลุมทุกด้านของการสื่อสาร และในขณะที่ข้อสอบด้านการฟัง และอ่าน จะสามารถใช้เป็นตัวบอกถึงความสามารถของการพูด และ การเขียนอย่างคร่าวๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของความสามารถได้อย่างชัดเจน

มัน เรื่องปกติที่ไม่ค่อยมีการประเมินทักษะด้านการพูด ซึ่งหมายความว่าไม่ค่อยได้สอนการพูดในห้องเรียน นี่สามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูง แต่กลับพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรนี้ อาจส่งผลเสียในภายหลังเมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือ ทำงานในที่ที่ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ 

วีดีโอด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างข้อสอบทักษะการพูด KET

สนุกสนานไปกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ!                       

http://www.cambridgeforlife.org/images/right_banner_Cambridge_ESOL_Academy_Island_Game.gif

สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่คุณไม่รู้จักจากดินแดนต่างๆบนโลก คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยต้องผ่านด่านที่มีความยากหลายด่าน โดยการให้ความช่วยเหลือมนุษย์ต่างดาวพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เลือกซื้อเบเกอรรี่ หรือ เยี่ยมชม ห้องสมุด และ นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ

 เกมส์สำหรับนักเรียนในระดับ B1….ทั้งสนุกและได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเอง!

 
Information for Candidates Download
KET School Leaflet Download
 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus