ความสำคัญของภาษาอังกฤษ โรงเรียน และ สถานศึกษาในเมืองไทย คำแนะนำผู้ปกครอง
สื่อส่งเสริมการสอนของคุณครู ศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ
 

อย่าให้เด็กๆ พลาดโอกาส!

มีข้อสอบมากมายที่ใช้ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนโดยใช้คำถามง่ายๆ หลากหลายรูปแบบ ซึ่งข้อสอบเหล่านั้นใช้ประเมินทักษะด้านการอ่านของบุตรหลานคุณเท่านั้น และอาจจะมีบ้างในบางครั้งที่ข้อสอบได้เพิ่มออดิโอเสียงของทักษะการฟังเข้าไปด้วย เราเชื่อว่าการสอบแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์ และ อาจจะนำไปสู่ช่องว่างด้านภาษาของนักเรียนในภาพรวมได้

ข้อสอบที่คลอบคลุมทั้ง 4 ทั้กษะ

ทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีด้วยกัน 4 ทักษะ เมื่อเราเรียนรู้ภาษาหลักของเราเอง ทักษะแรกที่เราเรียนรู้ก็คือทักษะด้านการฟัง ต่อมาก็คือการพูด หลักจากนั้นก็เรียนรู้วิธีอ่าน และ เขียน เป็นอันดับสุดท้าย

ความคิดเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในแต่ละทักษะมีความแตกต่างกัน และมีผล

ต่อความสามารถด้านการสื่อสารในภาพรวมของเด็กนักเรียน การสื่อสารที่คลอบคลุมไม่เจาะจงทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษนั้น มีความสำคัญและใช้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาในที่ทำงานมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ตั้งแต่ยังเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากแต่ละทักษะจะคลอบคลุมทุกด้านของการสื่อสาร และในขณะที่ข้อสอบด้านการฟัง และอ่าน จะสามารถใช้เป็นตัวบอกถึงความสามารถของการพูด และ การเขียนอย่างคร่าวๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของความสามารถได้อย่างชัดเจน

มันเรื่องปกติที่ไม่ค่อยมีการประเมินทักษะด้านการพูด ซึ่งหมายความว่าไม่ค่อยได้สอนการพูดในห้องเรียน นี่สามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูง แต่กลับพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรนี้ อาจส่งผลเสียในภายหลังเมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือ ทำงานในที่ที่ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้

การประเมินผลสอบที่คลอบคลุม

ข้อสอบของ Cambridge ESOL เป็นข้อสอบมาตรฐานที่คลอบคลุมในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 4 ทักษะ

ข้อสอบทักษะด้านการพูดของ Cambridge จะดำเนินการสอบโดยผู้คุมสอบที่ได้รับการอบรม และ รับรองจาก Cambridge ESOL ซึ่งจะต้องผ่านการสอบขอใบอนุญาตทุกปี และถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างที่กำลังทำการสอบให้กับนักเรียน

การรับรองคุณภาพของผู้คุมสอบในส่วนของทักษะการพูด จะจัดทำโดย ผู้นำทีม ผู้ซึ่งรายงานต่อ หัวหน้าทีมสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญในการคุมสอบทักษะการพูด ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL ในภูมิภาคนั้นๆ

ถึงแม้ว่าผู้สอบจะทำการสอบพร้อมกันครั้งละ 2 หรือ 3 คน โดยตลอดการสอบผู้คุมสอบจะประเมินความสามารถของผู้สอบเป็นรายบุคคล และ ให้คะแนนแยกกัน จะมีผู้คุมสอบ 2 คนทำการตรวจ และให้คะแนน คือ หนึ่งผู้ประเมินการสอบ สองผู้คุมสอบที่สนทนาโต้ตอบกับผู้สอบ

ผู้คุมสอบที่สนทนากับผู้สอบ (Interlocutor) จะเป็นผู้ทำการตรวจและให้คะแนนทั้งหมด ซึ่งจะใช้เกณฑ์ของ Global Achievement ในการให้คะแนน 

ผู้ประเมินการสอบ (Assessor) จะทำการตรวจและให้คะแนนสำหรับ 5 คุณสมบัติดังนี้

ความรู้ด้านไวยากรณ์
คำศัพท์
วิธีในการพูด
การออกเสียง
การพูดคุยโต้ตอบที่คล่องแคล่ว

เข้าไปดูด้วยตัวคุณเอง

คลิกที่ Link ด้านล่างเพื่อชมวีดีโอสาธิตการสอบทักษะด้านการพูดของ Cambridge ESOL สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษในทักษะที่เฉพาะเจาะจงตามมาตรฐานของ CEFR ซึ่งข้อสอบในส่วนของทักษะด้านการพูดจะใช้เวลามากขึ้น และ มีความครอบคลุมตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าสอบ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและคู่มือการประเมินทักษะด้านการพูดได้ที่ 

แหล่งรวมเทคนิการสอน ในเว็บไซต์ของ Cambaridge ESOL

โรงเรียนของบุตรหลานคุณมีข้อสอบที่ใช้ในการประเมินทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง?

 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus