ประเทศ UAE มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีบริษัทแห่งหนึ่งสามารถนำ BULATS มาใช้ในการสรรหาพนักงานและวัดมาตรฐานด้านภาษาของพนักงานในองค์กร
     
  ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ขาดหายไป
     
 
1
2
 
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus