องค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน
Air France เลือก BULATS เพื่อประเมินและฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน

Air France มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประเมินทักษะด้านภาษาของพนักงานของพนักงาน ซึ่งมีเกือบ 63,000 คน มีความจำเป็นต้องทราบถึงความสามารถของพนักงานโดยการใช้ BULATS และหลักสูตรของ BULATS ในการฝึกอบรมพนักงาน

สิ่งที่จำเป็นก็คือข้อสอบที่สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อประเมินศักยภาพของพนักงานให้ตรงกับเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ

ทางออกของ Air France คือเลือกใช้ BULATS ในการประเมินความสามารถของพนักงาน มีการเซ็นสัญญากับ Cambridge ESOL สามปีในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับพนักงานในองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของ Air France กล่าวว่า “ มีความต้องการการทดสอบกับ BULSATS สูงและได้ผลจริง ซึ่งเป็นข้อสอบที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ” “เราเชื่อว่า Cambridge ESOL ได้มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถด้านภาษา”

การสอบกับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะเป็นข้อสอบที่น่าทึ่ง มันจะสามารถปรับข้อสอบในขณะที่ทำการสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อสอบจะไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

ถ้าตอบถูกข้อสอบจะยากขึ้น ถ้าตอบผิดข้อสอบก็จะปรับให้ง่ายลง จนกว่าจะตอบถูกอีกครั้ง

BULATS มีข้อสอบมากกว่า 10,000 ข้อ ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน

BULATS จะจับความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง

Air France ร่วมงานกับ Cambridge ESOL ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของพนักงานกว่า 6,000 ในแต่ละปี

นายแพทย์ Mike Milanovic  เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Cambridge ESOL กล่าวว่า “ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การที่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง”

BULATS สร้างมาเพื่อบริษัทต่างๆ อย่าง Air France ที่ต้องการพัฒนาพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างมาก โปรแกรมของ BULATS จะสามารถสร้างมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้องค์กรทั่วโลก

Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus