การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษนั้นได้ผลและคุ้มค่า
มีบริษัทในประเทศจีนแห่งหนึ่ง สามารถแก้ไขปัญหาที่มีมานานแล้วของบริษัทได้โดยการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมของพวกเขา


TAECO  เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมมือทางธุรกิจของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในปักกิ่งและเชียงไฮ้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการซ่อมบำรุงเครื่องบิน และ ผลิตเครื่องบินบรรทุกสินค้าและมีสำนักงานในปักกิ่งและเชียงไฮ้ TAECO ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร และพนักงานใหม่ขององค์กร จะทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคน และคอยเพิ่มเติมทักษะด้านภาษาใหม่ๆ ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา

 Mr. Bruce Moore หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (ด้านภาษา) กล่าวว่า "  ในตอนนี้ฝ่ายฝึกอบรมเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เรามีการออกแบบข้อสอบของเราเอง หรือ เลือกใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก”

จากการพิจารณาในหลายๆ ส่วน บริษัทได้ทำการเลือก BULATS ในการวัดระดับภาษาของพนักงาน

BULATS สามารถช่วยเพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาของพนักงาน ซึ่งเมื่อทำการฝึกอบรมแล้วสามารถทำการสอบวัดผลได้เลย ซึ่งเป็นการทดสอบที่น่าเชื่อถือ

“ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของพนักงานจะมีการทำการสอบก่อน และเก็บคะแนนไว้ หลังจากนั้นทำการฝึกอบรม และทำการสอบอีกครั้งเพื่อวัดพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน และจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน พนักงานพัฒนาขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรมของ BULATS

การออกแบบข้อสอบของ BULATS นั้นมีกระบวนการที่คัดสรรคำถามที่ต้องผ่านการทำวิจัยเป็นอย่างมาก กว่าจะได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ BULATS ได้รับความมั่นใจสำหรับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus