Vantage 360

Vantage360 เป็นชุดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ ซึ่งคุณจะได้เรียนเนื้อหาเฉพาะทักษะที่ต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มยอดขาย เช่น การเขียนอีเมล์ธุรกิจ การนำเสนองาน การประชุม การโทรศัพท์ หรือเทคนิคการเจรจาต่อรอง

 

ชุดหลักสูตรเร่งรัดโดยมหาวิทยาลัย Oxford

Vantage360 ใช้ลิขสิทธิ์ชุดหลักสูตรเร่งรัดในรูปแบบดิจิตอล ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับนักธุรกิจ ที่ต้องการจะพัฒนา หรือ เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

หลักสูตรเร่งรัดนี้มีความเข้มข้นตลอดหลักสูตร และใช้เวลาตลอดหลักสูตรสั้นๆ เพียงแค่ 30 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อมุ่งหวังให้คุณสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

 

ในทุกๆแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะช่วยให้คุณได้ทดสอบความรู้ด้านภาษาที่คุณมี เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม และฝึกฝนทักษะด้านไวยกรณ์

 

 

 

การเรียนรู้แบบผสมผสานคือ?

การเรียนรู้แบบผสมผสาน คือการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน

 

การเรียนลักษณะนี้เรียกว่าการเรียนรู้แบบใหม่ ผ่านบทเรียนทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ลดช่องว่างในการเดินทางเข้าชั้นเรียน  เห็นผลจริง และ สามารถฝึกฝน ทำ หรือ ฟังซ้ำได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ ในส่วนของคำศัพท์ ทักษะการฟัง การอ่าน หรือ ไวยกรณ์ จนกว่าจะเข้าใจบทเรียนนั้นๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถพัฒนาทักษะด้านการพูด ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรียนได้ไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา

บทเรียนออนไลน์ (eLearning) ในหลักสูตรVantage360 มีความยืดหยุ่นสูง เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ เวลาว่างในช่วงวันหยุดพักผ่อน สามารถเรียนออนไลน์ได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน


เครื่องมือชี้วัดความก้าวหน้า

Vantage360 มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) ที่จะคอยรายงานความคืบหน้า ผลการเรียน ที่อัพเดทของคุณไปจนตลอดหลักสูตร ทำให้อาจารย์สามารถติดตาม ประเมินผลการเรียนของคุณผ่านระบบ LMSได้อย่างง่ายดาย และ ช่วยให้อาจารย์ทราบถึงจุดแข็ง และ จุดอ่อน รวมทั้งให้คำแนะนำกับคุณได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน


ทักษะที่ครอบคลุม

ชุดหลักสูตรเร่งรัดVantage360 มีดังนี้:  

Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์
Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียนอีเมล์
Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการนำเสนองาน
Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในที่ประชุม
Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง
Description: http://www.vantage-siam.com/fckupload/upload/image/favicon2.JPG ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเข้าสังคม

 

ทดสอบวัดระดับภาษาออนไลน์กับเรา

คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษา และ ทดสอบวัดระดับภาษากับเวนเทจได้ฟรี! ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตร Vantage 360 ในทักษะที่คุณต้องการพัฒนา 

 


 

  ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์
หลักสูตรนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้คุณในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง ลำดับก่อนหลัง หรือ คำสั่งในบทสนทนา และ การสอนสะกดชื่อ หรือคำเฉพาะ การฝาก และ รับฝากข้อความ เป็นต้น
     
  ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียนอีเมล์
หลักสูตรนี้จะสอนทักษะ และ ภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเขียน และ ตอบอีเมล์ได้อย่างคล่องแคล่ว และ มีประสิทธิภาพ
     
  ภาษาอังกฤษเที่จำเป็นสำหรับการนำเสนองาน
หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคด้านภาษา และ การพูดประกอบสไลด์โชว์ เพื่อช่วยให้คุณนำเสนองานได้อย่างทรงพลังต่อหน้าสาธารณชน
     
  ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในที่ประชุม
หลักสูตรที่จะสอนทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการมีส่วนร่วมในที่ประชุมได้อย่างมั่นใจ
     
  ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง
หลักสูตรนี้จะสอนทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึง เทคนิคที่จำเป็นต่างๆ ในการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ
     
1
2
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus