บริษัทเวนเทจ สยาม จำกัด ได้รับรางวัลจาก Cambridge
รางวัลผู้อุปถัมภ์ยอดเยี่ยมในการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge

Cambridge English ได้ยอมรับถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด และ การขายข้อสอบ BULATS test ในเมืองไทย ของบริษัทเวจ สยาม ว่ามีความโดดเด่น ใช้นวัตกรรมทางออนไลน์ และ มีประสิทธิภาพสูง เห็นสมควรแก่การได้รับรางวัลชมเชยในงาน Cambridge English Centenary CEM ซึ่งได้มีการจัดขึ้น ณ.กรุงโฮจีมีน ซิตี้ เมื่อเดือน ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

 คุณเอวียน ฟาม ผู้จัดการฝ่ายของ Cambridge English ประจำทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เหตุผลสำคัญว่า บริษัทเวนเทจ มีความพยายามเป็นอย่างมากในการนำสื่อทางสังคมออนไลน์มาใช้ในการตลาดเชิงรุก เช่นสื่อทาง Facebook

 การที่เวนเทจนำ Facebook มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ถือเป็นช่องทางตรงในการติดต่อกับลูกค้าที่มาสอบ BULATS ซึ่งทางเวนเทจสามารถแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้า ในขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถให้ Feedback ที่มีคุณค่าในแง่ของการบริการ หรือ คำติชมแก่พวกเขาได้คุณฟามให้ข้อสังเกต

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า การแสดงความคิดเห็นใน Facebook สามารถสร้างกระแสการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมุมมองต่อสินค้าแบบปากต่อปาก ถือเป็นการโปรโมทที่น่าเชื่อถือ เพราะมาจากลูกค้าของพวกเขาเองโดยตรง

 คุณไรอัน คัลเลน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ BULATS ของ เวนเทจ กล่าวว่า เมื่อลูกค้ากด “liked” ในหน้า FB ของเวนเทจ จะทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้า และ หาข้อมูลว่าใคร และ การบริการของข้อสอบชนิดไหนที่ลูกค้ากำลังพูดถึงอยู่กับเพื่อนๆ ของพวกเขา

 คุณคัลเลน ยังให้ข้อสังเกตอีกว่าแนวโน้มของหน้า Facebook ไปจนถึงการจัดอันดับในการข้นหาขั้นสูง ทำให้เวนเทจถูกพบมากขึ้นจากจำนวนผู้กดคลิกใน Google หรือ Bing searches

 BULATS เป็นหนึ่งในชุดข้อสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าองค์กร ใช้ทดสอบด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน หลักที่ใช้ในการทดสอบคือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะปรับคำถามให้ตรงกับระดับความสามารถของผู้สอบ ระบบนี้มีระดับความแม่นยำสูง ประกอบกับจำนวนคำถามที่ลดลง เมื่อเทียบกับข้อสอบแบบเก่า

 BULATS ยังจัดเป็นผู้ให้บริการด้านการสอบที่ได้รับการรับรองโดย UKBA และ ข้อสอบถูกนำมาใช้ในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอีกด้วย

ติดต่อเวนเทจเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@vantage-siam.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-245-3632

Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus