การฝึกอบรมแบบเป็นทีม
หลายองค์กรมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารให้กับบุคคลการทั้งกลุ่ม
เรามีการจุดบกพร่องในการทำงานและสร้างความแข็งแกร่งในจุดนั้น

หลักสูตรปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน
การฝึกอบรมแบบทีมของ Vantage มีการปรับให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของพนักงานของคุณ หลักสูตรของเราสามารถมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารธุรกิจเฉพาะด้าน เช่น การทำการนำเสนองาน การเขียนธุรกิจและข้อเสนอธุรกิจ การเจรจาและการต่อรอง

ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนใหม่จะได้รับการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าได้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้ และตอกย้ำความสำเร็จดังกล่าวด้วยการประเมินผลจากการ “การนำทักษะมาใช้ซ้ำๆ” ในขั้นตอนปฏิบัติงาน
 
ประโยชน์จะได้รับเพิ่มเติมที่
นอกจากนี้ การฝึกอบรมแบบทีมยังสร้างแรงผลักดันอันเป็นหัวใจในการกระตุ้นทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

ผู้บริหารที่ได้รับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มันจะกระตือรือร้นในการแบ่งปันทักษะเหล่านี้ให้กับ สมาชิกรุ่นน้องในทีมของพวกเขา การฝึกอบรมของ Vantage จะช่วยพัฒนาทั้งตัวผู้บริหารและองค์กรของคุณ การฝึกอบรมแบบทีมจะช่วยวางรากฐาน และสร้างกลุ่มบุคคลเข้าไปสู่เครือข่ายธุรกิจที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ทีมที่ผ่านการอบรมจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล จากหลากหลายหน้าที่ และแผนก การประเมินจะนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อถือ และสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน กระบวนการการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี สามารถรวบรวมบุคคลที่มีความสามารถเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งเพิ่มความท้าทาย และความพร้อมในการทำงานในสภาวะที่ต้องการความสำเร็จ เพื่อความก้าวหน้าเท่านั้น

ไม่ว่าความต้องการขององค์กรของคุณจะเป็นเช่นไร Vantage ก็สามารถเสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จของคุณได้ หากเป้าหมายของมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ การวางแผนร่วมกับเราเป็นสิ่งจำเป็น
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus