ความหมายของ CEFR ข้อสอบภาษาอังกฤษ (YLE) องค์ประกอบของข้อสอบ YLE
ข้อสอบภาษาอังกฤษ (KET) ข้อสอบภาษาอังกฤษ (PET) ความคิดเห็นของทางโรงเรียน
 

ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันในชีวิตประจำวันของคุณ
Cambridge English: Preliminary จะใช้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้น มาออกแบบเป็นข้อสอบ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง และ รู้ถึงความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งทัศนคติ อารมณ์ และ ความรู้สึกในการพูด และ การเขียนภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาที่ได้ใช้ในชีวิตจริง
Cambridge English: Preliminary จะกำหนดสอบ ที่ระดับ B1 ซึ่งเป็นระดับในตารางมาตรฐานภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference หรือ (CEFR). 
B1 เป็นระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการ:

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
สามารถอ่านหนังสือหรือบทความในนิตยสารง่ายๆ
เขียนจดหมายหรือหัวข้อที่คุ้นเคย
จดหัวข้อต่างๆ ในที่ประชุม

ซึ่งระดับ B1 จะบอกถึงความสามารถของคุณในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในแต่ละสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่างเช่น ในระดับ B1 คุณสามารถที่จะคาดหวังว่า:

เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของคำแนะนำหรือคำประกาศของสื่อต่างๆ
ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะพบเจอเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ตั้งคำถามง่ายๆ และมีส่วนในการสนทนาในที่ทำงาน
เขียนจดหมายหรือข้อความที่คุ้นเคย

การเตรียมพร้อมสำหรับ Cambridge English: Preliminary จะให้คุณได้รับทักษะภาษาที่พิเศษเหล่านี้ติดตัวไป

 

ข้อสอบมีอะไรบ้าง?

คุณสามารถเห็นตัวอย่างที่นี่

ความน่าเชื่อถือ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเภทของข้อสอบ ดังนั้น Cambridge English จะทำให้ทักษะด้านภาษาของคุณเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

ใช้ได้กับทุกคน
ข้อสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์จะคลอบคลุมทุกสายหลักๆ ของภาษาอังกฤษและออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้สอบในแต่ละเชื้อชาติ และ พื้นฐานทางภาษา

สิ่งสนับสนุน
สื่อและข้อมูลที่หลากหลาย ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยให้คุณมีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ซึ่งคุณจะได้ฝึกทำข้อสอบไปพร้อมๆ กับได้รับคำเฉลย ที่จะทำให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนด้านภาษาของคุณเอง

ใบประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge

เมื่อคุณได้รับใบประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge นั่นเท่ากับว่าคุณได้รับใบประกาศนียบัตรที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก

 

ความสำคัญของการสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีด้วยกัน 4 ทักษะ เมื่อ เราเรียนรู้ภาษาหลักของเราเอง ทักษะแรกที่เราเรียนรู้ก็คือทักษะด้านการฟัง ต่อมาก็คือการพูด หลักจากนั้นก็เรียนรู้วิธีอ่าน และ เขียน เป็นอันดับสุดท้าย

ความคิดเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในแต่ละทักษะมีความแตกต่างกัน และมีผล

ต่อความสามารถด้านการ สื่อสารในภาพรวมของเด็กนักเรียน การสื่อสารที่คลอบคลุมไม่เจาะจงทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษนั้น มีความสำคัญและใช้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาในที่ทำงานมากที่ สุด

อย่าง ไรก็ตาม การสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ตั้งแต่ยังเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากแต่ละทักษะจะคลอบคลุมทุกด้านของการสื่อสาร และในขณะที่ข้อสอบด้านการฟัง และอ่าน จะสามารถใช้เป็นตัวบอกถึงความสามารถของการพูด และ การเขียนอย่างคร่าวๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของความสามารถได้อย่างชัดเจน

มัน เรื่องปกติที่ไม่ค่อยมีการประเมินทักษะด้านการพูด ซึ่งหมายความว่าไม่ค่อยได้สอนการพูดในห้องเรียน นี่สามารถบอกได้ว่านักเรียนที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูง แต่กลับพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรนี้ อาจส่งผลเสียในภายหลังเมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือ ทำงานในที่ที่ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ 

วีดีโอด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างข้อสอบทักษะการพูด PET

สนุกสนานไปกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ!                       

http://www.cambridgeforlife.org/images/right_banner_Cambridge_ESOL_Academy_Island_Game.gifสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่คุณไม่รู้จักจากดินแดนต่างๆบนโลก คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยต้องผ่านด่านที่มีความยากหลายด่าน โดยการให้ความช่วยเหลือมนุษย์ต่างดาวพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เลือกซื้อเบเกอรรี่ หรือ เยี่ยมชมห้องสมุด และ นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ

เกมส์สำหรับนักเรียนในระดับ B1….ทั้งสนุกและได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเอง!

 
PET - Info for Candidates Download
PET School Leaflet Download
 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus