บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ใช้ข้อสอบ BULATS ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษในโครงการแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
มั่นใจว่าการสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตนเอง จะกลายมาเป็นข้อสอบในอนาคต
     
  China case study
หลายมหาวิทยาลัยในประเทศจีนประสบผลสำเร็จกับการเรียนการสอนแบบ eLearning
     
  องค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน
Air France เลือก BULATS เพื่อประเมินและฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
     
  การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษนั้นได้ผลและคุ้มค่า
มีบริษัทในประเทศจีนแห่งหนึ่ง สามารถแก้ไขปัญหาที่มีมานานแล้วของบริษัทได้โดยการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมของพวกเขา
     
  ขั้นตอนแรกคือทำการทดสอบวัดระดับ และทำการตรวจสอบผลของการฝึกอบรม
วิธีที่ Emirates ใช้ในการคัดเลือกและฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร
     
 
1
2
 
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus